Clona a expozičný čas

Ak má Váš fotoaparát možnosť nastavenia priority clony a času, tak máte vyhraté, ak nie, nezúfajte, poradím Vám ako využiť rôzne iné možnosti vo Vašom fotoaparáte.
Najprv si však povieme čo to clona a čas je a aký má vplyv na výslednú fotografiu.

Clona

Na svojom fotoaparáte ju väčšinou nájdete na displeji (minimálne v režime P) pred nafotením záberu vo formáte F2,8.
Clona nám určuje hĺbku ostrosti výslednej fotografie, čo zjednodušene znamená, že čím vyššie clonové číslo, tým väčšia časť fotografie bude ostrá a naopak, čím nižšie clonové číslo, tým bude väčšia časť fotografie rozostrená.

Pozrite si ukážky a všimnite si aké clonové číslo bolo nastavené

 F 3,2

 F 4,0

 F 8,0

Pri každom snímku bolo zaostrované na biele A.
Všimnite si, o koľko menej zaostrenej je plochy pri F 3,2 oproti F 8,0. A všimnite si, že nielen vzadu, ale aj vpredu sa fotografia rozostruje.
Takže toto je v praxi hĺbka ostrosti.

Rovnako ako pri ISO, aj pri clone platí, že čím je vyššia clona, tým je dlhší čas expozície (čas snímania záberu) a naopak, čím nižšia clona, tým kratší čas expozície.

Aký máte rozsah clonových čísel, závisí od objektívu na Vašom fotoaparáte.
Najnižšie clonové číslo býva na objektíve väčšinou napísané vo formáte 1: 2,8 – 3,7.
Znamená to, že pri nevysunutom objektíve bude minimálna možná clona F2,8 a pri maximálne vysunutom objektíve (maximálny zoom) bude najnižšia možná clona F3,7.
Hovoríme tu o bežných kompaktných fotoaparátoch, ale toto značenie je rovnaké aj u objektívov k zrkadlovkám.

Takže ak máte možnosť nastavenia priority clony, viete už čo dosiahnete nastavením nižšej, alebo vyššej clony. Využitie v praxi si povieme pri rôznych druhoch fotografií.

Čo však ak nastavenie priority clony na fotoaparáte nemáte?

Nastavenie clony podľa scénického režimu

Ak Váš fotoaparát nemá možnosť priority clony, alebo manuálny režim, presnú clonu na ňom síce nikdy nenastavíte, ale môžete použiť automatické nastavenia fotoaparátu, resp. scény, ktoré má Váš fotoaparát vo svojom menu.

Vo všeobecnosti platí, že ak chcete dosiahnuť nízke clonové číslo, nastavte fotoaparát do režimu Portrét.
Ak naopak potrebujete dosiahnuť čo najvyššie clonové číslo, tak to bude v režime Krajina, alebo Hory.

Ak má Váš fotoaparát rôzne scénické režimy, môžete zistiť prednastavené hodnoty tak, že nafotíte jeden záber v rôznych režimoch (nezabudnite si niekde zaznačiť, ktorým ste ktorú fotku fotili) a potom si pozrieť údaje o clone pri prehliadaní nafotených záberov, keď si dáte zobraziť informácie o fotografii.
Neuspokojte sa však s jedným záberom, ale vyskúšajte si to na rôznych záberoch, v rôznych svetelných podmienkach, lebo len tak zistíte, ako Vám ktorý režim nastavuje clonu.

Expozičný čas

Alebo ak chcete zjednodušene, čas počas ktorého fotoaparát zaznamenáva snímok.
Na svojom fotoaparáte ho vidíte na displeji (minimálne v režime P) pred odfotením záberu, vo formáte 1/120 alebo pri dlhších časoch napr. 5″
Znamená to, že záber sa bude zhotovovať stodvadsatinu sekundy, alebo v druhom prípade 5 sekúnd.
Čiže takúto dlhú dobu bude otvorená uzávierka fotoaparátu, aby sa nasnímal záber.

Čo to znamená v praxi si pozrite na ukážkach a pozrite si aj aký bol čas expozície

 1/5 s

 1/100 s

 1/400 s

Podľa týchto ukážok teda vidíme, že ak snímame záber dlho, každý pohyb sa nám rozmaže. Na strednom zábere je pohyb už len mierne rozmazaný a na poslednom zábere pri štyristotine sekundy je pohyb zmrazený a vyzerá ako keby žiadny nebol. (to čo sa Vám môže zdať ako rozmazanie, je tieň za rukou na stene, nešlo totiž o kvalitu, ale o jednoduchú ukážku)

Rovnako však pri dlhom expozičnom čase hrozí, že záber rozmažeme sami, lebo taký dlhý čas nedokážeme udržať fotoaparát bez pohybu.
Preto je na dlhotrvajúce zábery potrebný statív, alebo aspoň pevná podložka, na ktorú fotoaparát postavíme.

A znova platí, že čím kratší je čas expozície, tým nižšia je clona a naopak, čím dlhší čas chceme dosiahnuť, tým viac sa nám musí zvýšiť clona.

Takže znova, ak máte možnosť nastavenia priority času, tak už viete, čo dosiahnete nastavením krátkeho, alebo dlhého expozičného času. Využitie si taktiež ukážeme pri určitých druhoch fotografií.

Ak prioritu času na fotoaparáte nemáte, tak si pomôžeme inak.

Nastavenie expozičného času podľa scénického režimu

Ak Váš fotoaparát nemá možnosť priority času, alebo manuálny režim, rovnako ako pri clone, presný expozičný čas na ňom síce nikdy nenastavíte, ale rovnako môžete použiť automatické nastavenia fotoaparátu, resp. scény, ktoré má Váš fotoaparát vo svojom menu.

Ak potrebujete dosiahnuť čo najkratší expozičný čas, jednoznačne to dosiahnete v režime Šport.
Problém bude s nastavením dlhého expozičného času, lebo ten by mal byť najdlhší v režime Nočná fotografia, ale nie je to vždy pravda.
Preto si budete musieť otestovať, ktorý režim Vám dáva pri rôznych záberoch najdlhší čas.

Ak má Váš fotoaparát rôzne scénické režimy, môžete zistiť prednastavené hodnoty tak, že nafotíte jeden záber v rôznych režimoch (nezabudnite si niekde zaznačiť, ktorým ste ktorú fotku fotili) a potom si pozrieť údaje o čase, pri prehliadaní nafotených záberov, keď si dáte zobraziť informácie o fotografii.
Neuspokojte sa však s jedným záberom, ale vyskúšajte si to na rôznych záberoch, v rôznych svetelných podmienkach, lebo len tak zistíte, ktorý režim Vám nastavuje najdlhší expozičný čas.


Zapamätajte si

Ak chcete dosiahnuť zaostrenie iba toho, čo fotíte a zvyšok fotografie mať rozostrený, potrebujete dosiahnuť čo najnižšie clonové číslo.
Ak chcete mať zaostrené na fotografii všetko, potrebujete dosiahnuť najvyššie možné clonové číslo.

Ak chcete pohyb na fotografii zmraziť, potrebujete dosiahnuť čo najkratší expozičný čas.
Ak chcete na fotografii dosiahnuť rozmazanie pohybu, potrebujete dosiahnuť najdlhší možný čas.


Takže nateraz o clone a expozičnom čase všetko. Najbližšie si povieme základné rady pri samotnom fotografovaní.

Ak zaujalo, zdieľajte na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Translate »