Po roku sme sa znova stretli v regionálnom kole AMFO vo Zvolene. Vyhodnotenie sa konalo 10.3.2017 o 16.30 hod. v priestoroch POS Zvolen ako každý rok, spoločne s vyhodnotením súťaže pre výtvarníkov Výtvarné spektrum.

Musím povedať, že tento rok ma organizátori milo prekvapili a je vidieť snahu dostať tieto akcie na vyššiu úroveň z hľadiska oslovených ľudí, čo sa odrazilo aj na počte zúčastnených, hlavne mladých autorov. Toto považujem za výrazný krok vpred a verím, že sa to bude každým rokom zlepšovať.

Som presvedčený, že ak sa POS Zvolen podarí urobiť z tejto akcie niečo, čo bude zaujímavé nielen pre samotných autorov, ale aj pre širokú verejnosť, ak si každý účastník tejto akcie odnesie domov aj nové poznatky, zvýši sa zároveň účasť autorov, rovnako ako kvalita prezentovaných diel.

Veľmi ma preto teší, že sme sa mohli o týchto veciach porozprávať s organizátormi Angelou Vidholdovou a Igorom Danihelom a som rád, že majú záujem ísť touto cestou a zmeniť komorné stretnutie amatérov na skutočné osvetové podujatie pre každého človeka, bez ohľadu na jeho vzťah k umeniu.

Dúfam preto, že účel vyjadrený v propozíciách súťaže (Hodnotenie súťaže bod č.2):

Odborné poroty vo všetkých kolách hodnotia jednotlivé fotografie najprv na internej porade bez účasti autorov a publika, kde sa uskutočňuje výmena odborných názorov a rozhodnutie o výsledkoch súťaže. Potom hodnotia fotografie verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa spravidla koná pri vernisáži výstavy. Na tomto seminári porotcovia odborne analyzujú všetky vystavené súťažné fotografie z viacerých aspektov – odborného, umeleckého, technického a praktického. Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Vyhlásením výsledkov, ktoré sa obyčajne koná na vernisáži výstavy, sa celé podujatie zavŕši.

sa podarí POS Zvolen naplniť minimálne v krajskom kole. Samozrejme, že by som bol do budúcna rád, keby sa to potom podarilo preniesť aj na regionálne kolo súťaže. Bolo by totiž skutočne zaujímavé vypočuť si aj odborné hodnotenie výtvarných prác a táto možnosť existuje iba na regionálnej úrovni.

Osobne si myslím, že iba touto cestou je možné posunúť úroveň amatérskej tvorby, pretože ak autorom nik nepovie klady a zápory, neukáže súčasné svetové trendy, len ťažko nájdu potrebné informácie. Internet je dnes zahltený gýčmi s nálepkou “umelecký” a keďže amatéri nie sú ľudia s výtvarným vzdelaním, ľahko skĺznu vplyvom nesprávnych informácií na nízku výpovednú úroveň. A práve preto by malo byť úlohou takýchto akcií, aby im odborníci ukázali správnu cestu, podporili ich a zvýšili tým celkovú úroveň. Práve to vidím ako jedinečnú príležitosť, kedy je osveta skutočnou osvetou, pretože prináša kultúrne vzdelanie širokej verejnosti.

Je výborné, ak sú porotou udeľované ceny, ale ak sa účastníci nedozvedia, čo viedlo porotu k tomuto výberu, zostáva to v úrovni lajku na Facebooku. Ocenení si odnesú nejaké ceny a diplomy, zúčastnení si pozrú diela, ale chýba tomu vysvetlenie.

Ďakujem preto organizátorom za snahu posunúť sa ďalej a priniesť do tejto súťaže nový oheň. Je výborné, že po nasadení vysokej latky zo strany celoslovenského organizátora ROS Levice v posledných rokoch sa táto snaha prenáša aj na nižšie stupne súťaže a teší ma, že medzi nich patrí aj náš POS Zvolen a držím im v tom palce.

Zároveň Vás pozývam pozrieť si výstavu, ktorá je prístupná od 3.3. do 28.4.2017 vo výstavných priestoroch POS Zvolen, Bystrický rad 7, počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.

amfo_2017_zvolen_okres

Ak zaujalo, zdieľajte na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Translate »